???????@Mail.ru
 

Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

  1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Użytkownika poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Liferia sp. z o.o., ul. AL. GEN. JÓZEFA HALLERA 190/6, WROCŁAW, 53-203, lub adres poczty elektronicznej info@Liferia.pl
  3. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik może skorzystać z poniższego wzoru odstąpienia od umowy:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać, tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Liferia sp. z o.o., ul. AL. GEN. JÓZEFA HALLERA 190/6, WROCŁAW, 53-203

Ja .......................... .niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy .........................................., numer zamówienia:.

Data zawarcia umowy to ....................., data odbioru ..................... .

Imię i nazwisko .....................................

Adres .....................................

Data ......................