???????@Mail.ru
 

Zasady korzystania z Serwisu

Aby skorzystać z zaawansowanych funkcji Serwisu, takich jak realizacja zamówień, zakup towarów, pisanie komentarzy, itp., klient powinien zarejestrować się na Stronie, wprowadzając dane do formularza, potwierdzając je oraz zachowując za pomocą odpowiedniego przycisku/linku; Klient ma możliwość usunięcia konta na własne życzenie poprzez złożenie oświadczenia Właścicielowi. Odpowiedni wniosek składa w dowolnej formie na adres e-mail: info@liferia.pl;

Klient ma prawo do przeglądania i pobierania materiałów z Witryny wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem zachowania wszystkich informacji o prawach autorskich oraz innych informacji dotyczących własności, zawartych w materiałach źródłowych i wszelkich ich kopii. Zabrania się zmieniać treści strony przy kopiowaniu, a także rozpowszechniać lub udostępniać je w każdej postaci, lub używać ich w jakikolwiek inny sposób do celów publicznych lub komercyjnych. Jakiekolwiek wykorzystanie tych materiałów na innych stronach internetowych lub w sieciach komputerowych jest zabronione;

Zamieszczając komentarze na Stronie, Klient bierze na siebie odpowiedzialność za treść swoich komentarzy przewidzianą polskim prawem, a mianowicie (w szczególności, ale nie wyłącznie), za wiadomości, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, grożące, szkalujące, obrażające moralność, naruszające prawa autorskie i prawa pokrewne, propagujące nienawiść i/lub dyskryminację ludzi, obrażające konkretne osoby lub organizacje, a także w jakikolwiek inny sposób naruszające obowiązujące przepisy Polskiego prawa. Klient zgadza się, że każdą wiadomość (komentarz) Właściciel może usunąć lub wykorzystać według własnego uznania, bez rekompensaty dla autora. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za żadne informacje zamieszczone przez Klienta na stronie;

Właściciel ma prawo bez ostrzeżenia wprowadzać zmiany w każdej z informacji zawartych na stronie, w tym na liście produktów, w opisach produktów, na liście świadczonych usług i serwisów oraz w warunkach korzystania z usług i serwisów.

Przetwarzanie danych osobowych

Właściciel oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się w celu:

Okres ważności i inne warunki